مرور برچسب

تست کاربردپذیری

تست کاربردپذیری چیست و چگونه پیاده سازی می‌شود؟

درخواست از دیگران برای ارزیابی کار در همه‌ی امور کسب‌وکار و مخصوصا زمانی که با طراحی و تجربه‌ی کاربر در ارتباط باشد ضروری است. زمانی که شخصی محصول یا وب‌سایتی را طراحی می‌کند نباید تنها به نظر خود بسنده کرده و باید از دیگران بخواهد کار را

Sponsored Content