مرور برچسب

میلرلایت

تحریم کاربران ایرانی توسط میلرلایت و معرفی پنل‌های ایمیل مارکتینگ جایگزین

ایمیل مارکتینگ یکی از ابزارهای بازاریابی است که محتوا تبلیغاتی را از طریق ایمیل برای گروه‌هایی از مخاطبان ارسال می‌کند. سایر تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ هر قدر هم که خلاقانه و نوآورانه باشند نمی‌توانند جایگزین ایمیل مارکتینگ شوند. ایمیل

Sponsored Content